โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ, ตั้งพิรุฬธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/ Tue, 12 Nov 2019 11:28:34 สืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สุขสันต์วันลอยกระทงคะ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=240 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1573532914.jpg

สืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สุขสันต์วันลอยกระทงคะ

1573532914
พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=239 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1573532793.jpg

พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

1573532793
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นำโดย ท่านผู้อำนวยการปานสิริ เสาวดี พร้อมทีมงานฝ่ายบริหารและคณะครู http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=238 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1573449550.jpg

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นำโดย ท่านผู้อำนวยการปานสิริ เสาวดี
พร้อมทีมงานฝ่ายบริหารและคณะครู

1573449550
ดำเนินการขยายผลให้กับโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา เรื่อง การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=237 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1573449460.jpg

ดำเนินการขยายผลให้กับโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา
เรื่อง การประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)

1573449460
การประชุมสามัญประจำปี สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เขตทวีวัฒนาโดยตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2-3 จำนวน 7 คน http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=236 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1573449355.jpg

การประชุมสามัญประจำปี สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
เขตทวีวัฒนาโดยตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2-3
จำนวน 7 คน

1573449355
ร่วมแสดงความยินดีกับนักยิมนาสติกคนเก่ง เด็กหญิงปรีชยา หนักเกิด และเด็กหญิงพิณณดา วิรูหญาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันยิมนาสติก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=234 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1573013123.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักยิมนาสติกคนเก่ง
เด็กหญิงปรีชยา หนักเกิด และเด็กหญิงพิณณดา วิรูหญาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขันยิมนาสติก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

1573013123
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการปานสิริ เสาวดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=233 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1573012908.jpg

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการปานสิริ เสาวดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

  1573012908 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูคนเก่ง คอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=231 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1570683230.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูคนเก่ง คอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


 

1570683230
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูคนเก่งรางวัลเหรียญทองเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นป.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=230 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1570263103.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูคนเก่ง
รางวัลเหรียญทองเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นป. 1 - 3
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

1570263103
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ คุณครูสุริยพงษ์ ท้าวทิพย์ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=229 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1570262824.jpg

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ
คุณครูสุริยพงษ์ ท้าวทิพย์ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

1570262824