โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ, ตั้งพิรุฬธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/ Mon, 10 Aug 2020 10:23:40 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ผลการสอบชิงทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา ปีการศึกษา 2563 ได้ลำดับที่ 1 , ลำดับที่ 2 , ลำดับที่ 4และลำดับที่ 5 ขอขอบคุณทีมงานคุณครูที่ติวอย่างเข้ม และคุณครูที่เกี่ยวข้องทุ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=313 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1597029820.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
ผลการสอบชิงทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ปีการศึกษา 2563

ได้ลำดับที่ 1 , ลำดับที่ 2 , ลำดับที่ 4และลำดับที่ 5

ขอขอบคุณทีม 1597029820 8-6-63พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี 63 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=312 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1597029644.jpg

พิธีไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีไหว้ครูโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม #ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

และพิธีมอบทุนการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
คุณนิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
นพ.ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 1597029644 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม#ประกาศเปิดเรียนปกติ (นักเรียนมาเรียนทุกวัน) จำนวน 3 ชั้นเรียนและ 1 ห้องเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม เป็นต้นไป ดังนี้ - ชั้นอนุบาล2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์-วิทยาศาส http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=311 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1596420305.jpg

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม#ประกาศเปิดเรียนปกติ (นักเรียนมาเรียนทุกวัน)
จำนวน 3 ชั้นเรียนและ 1 ห้องเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม เป็นต้นไป ดังนี้
- ชั้นอนุบาล2
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1596420305 เรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 24-30 มิถุนายน 2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=307 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1593156543.jpg

เรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 24-30 มิถุนายน 2563

1593156543
การประชุม Online ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม24 มิถุนายน 2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=306 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1593155703.jpg

การประชุม Online ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา
ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม24 มิถุนายน 2563

1593155703
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรของ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=305 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1593155573.jpg

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร  เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

1593155573
พร้อมค่ะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าสายชั้น ครูอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมการเตรียม ความในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา2019 #เราจะผ่านไปด้วยกันอย่างปลอดภัย http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=304 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1593155437.jpg

พร้อมค่ะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าสายชั้น
ครูอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมการเตรียม
ความในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา2019 #เราจะผ่านไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

1593155437
รวมลิงค์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับ ชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=303 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1591088819.jpg

รวมลิงค์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จาก สสวท. ทุกระดับ
ชั้น ป.1-ม.6 ส่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง

1591088819
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน Online วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=299 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1589533353.jpg

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์
จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน
Online วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

1589533353
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับข้าราชการครู และบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=298 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1589533207.jpg

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับข้าราชการครู
และบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน

1589533207