โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ, ตั้งพิรุฬธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/ Tue, 18 Feb 2020 12:46:51 กิจกรรมรักดีต้องพากเพียรรักวัยเรียนต้องป้องกัน ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมดีๆเพื่อลูกตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=280 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1582002547.jpg

กิจกรรมรักดีต้องพากเพียรรักวัยเรียนต้องป้องกัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมดีๆเพื่อลูกตั้งพิรุฬห์ธรรม

1582002547
Bilingual Open House 2020 ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กของเราเป็นอย่างดีเสมอมา วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=279 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1582002353.jpg

Bilingual Open House 2020
ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม
และร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กของเราเป็นอย่างดีเสมอมา
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

1582002353
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและนักเรียนคนเก่ง รางวัลต่างๆ จากแข่งขันวิชาการและกีฬา เปิดบ้านโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=278 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1581996227.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและนักเรียนคนเก่ง
รางวัลต่างๆ จากแข่งขันวิชาการและกีฬา
เปิดบ้านโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา

1581996227
กิจกรรมอาเซียน ปฐมวัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรียนรู้อาเซียนไปกับทีมงานปฐมวัย น่ารัก สดใส http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=277 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1581995722.jpg

กิจกรรมอาเซียน ปฐมวัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เรียนรู้อาเซียนไปกับทีมงานปฐมวัย น่ารัก สดใส

1581995722
กิจกรรมค่ายธรรมมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ พุทธมณฑล ศาลายา ระหว่างวันที่ 12-14กพ.2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=276 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1581995561.jpg

กิจกรรมค่ายธรรมมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ณ พุทธมณฑล ศาลายา ระหว่างวันที่ 12-14กพ.2563

1581995561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูคนเก่ง การประกวดวาดภาพ โครงการศิลปะภาพวาด 2563 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=275 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1581481993.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูคนเก่ง
การประกวดวาดภาพ โครงการศิลปะภาพวาด 2563
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

1581481993
กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอนและ งานวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนเครือข่ายที่ 66 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=274 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1581481866.jpg

กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอนและ
งานวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนเครือข่ายที่ 66

1581481866
เนื่องในวันมาฆบูชาสายชั้นป.5 ได้นำนักเรียนมาร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning Day ณ พุทธมณฑลศาลายา นครปฐม http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=273 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1581053891.jpg

เนื่องในวันมาฆบูชาสายชั้นป.5 ได้นำนักเรียนมาร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning Day  ณ พุทธมณฑลศาลายา นครปฐม

1581053891
เนื่องในวัน มาฆะบูชา ประจำปีพ.ศ.2563 ทางโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม คณะผู้บริหา ครู นักเรียน และบุคลากร ได้จัดให้มีการฟังเทศนา กิจกรรมฟังธรรมตอนเช้า http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=272 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1581053632.jpg

เนื่องในวัน มาฆะบูชา ประจำปีพ.ศ.2563 ทางโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม คณะผู้บริหา ครู นักเรียน และบุคลากร ได้จัดให้มีการฟังเทศนา
กิจกรรมฟังธรรมตอนเช้า

1581053632
ร่วมแสดงความยินดีกับนักกรีฑาคนเก่งของเรา ลงแข่งขันคัดเลือกเพื่อเดินทางไปแข่งขันกรีฑา ยุวชนโลก ครั้งที่ 54 ณ เมืองเคซเคเมต ประเทศฮังการี เด็กชายณัฐวุฒิ หาญพานิชและเด็กชายกิตติภพ ชูมณี ขอบคุณครูผู้ฝึกสอน โค้ช ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน อย่างดีเสมอมา..และคำ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=271 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1581052042.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกรีฑาคนเก่งของเรา
ลงแข่งขันคัดเลือกเพื่อเดินทางไปแข่งขันกรีฑา
ยุวชนโลก ครั้งที่ 54 ณ เมืองเคซเคเมต ประเทศฮังการี
เด็กชายณัฐวุฒิ หาญพานิชและเด็กชายกิตติภพ ชูมณี
ขอบคุณครูผู้ฝึกสอน โค้ช ผู้ปกครองท 1581052042