โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/tts Mon, 03 Jun 2024 16:54:42 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญประจำปี 2567 “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า“ #ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th/tts/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.ttschool.ac.th/tts/http://www.ttschool.ac.th/tts/icon/news_1717408482.jpg

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
คำขวัญประจำปี 2567
“ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า“
#ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม

1717408482
#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย น.ส.ปานสิริ เสาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม #ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th/tts/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.ttschool.ac.th/tts/http://www.ttschool.ac.th/tts/icon/news_1717408167.jpg

#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย น.ส.ปานสิริ เสาวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมก 1717408167 #กิจกรรมวันวิสาขบูชา บุญแรกของปีการศึกษา ๒๕๖๗ #ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th/tts/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.ttschool.ac.th/tts/http://www.ttschool.ac.th/tts/icon/news_1717407590.jpg

#กิจกรรมวันวิสาขบูชา
บุญแรกของปีการศึกษา ๒๕๖๗

คณะผู้บริหารโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม นำโดยท่านผอ.ปานสิริ เสาวดี คณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปีการศึกษา 2567 
ณ บริเวณสานามฟุตซอลโดมโรงเรียน
#ที่นี 1717407590