โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ, ตั้งพิรุฬธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/ Thu, 29 Oct 2020 09:32:42 ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนคนเก่งของเรา เด็กชายมกรภัฎ ธรรมเดโชชัย นักเรียนชั้นป.2/4 ที่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด โดยสามารถทำคะแนนได้ 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ขอบคุณครูผู้สอนและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน เป็นอย่างดีเสมอมา http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=339 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603937203.jpg

ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนคนเก่งของเรา
เด็กชายมกรภัฎ ธรรมเดโชชัย นักเรียนชั้นป.2/4
ที่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด
โดยสามารถทำคะแนนได้ 70 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน
ขอบคุณครูผู้ 1603937203 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา เด็กชายปิยะ ทั่งโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ที่มีผลการทดสอบความสามารถวิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ที่จัดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ(Pretest) โดยในวิชาภาษาไทย ได้เป็นลำดับที่ 2 ของประเ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=338 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603937098.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
เด็กชายปิยะ ทั่งโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ที่มีผลการทดสอบความสามารถวิชาภาษาไทย
ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน
ที่จัดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ(Pretest)

1603937098
ค่าย Day camp ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับ2 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 Cr. ภาพโดยศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคอาเซียน http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=337 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603936971.jpg

ค่าย Day camp ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับ2
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
Cr. ภาพโดยศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคอาเซียน

1603936971
ค่าย Day camp ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับ2 ชั้นประถมศึกษาปีที่5 Cr. ภาพโดยศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคอาเซียน http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=336 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603936825.jpg

ค่าย Day camp ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับ2
ชั้นประถมศึกษาปีที่5
Cr. ภาพโดยศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคอาเซียน

1603936825
ร่วมยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำคนเก่งของเรา รายการแข่งสนุกสุขใจไปเมืองกาญจน์ ณ สวนน้ำเวสต์ วันเดอร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ดังนี้ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=335 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603936663.jpg

ร่วมยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำคนเก่งของเรา
รายการแข่งสนุกสุขใจไปเมืองกาญจน์
ณ สวนน้ำเวสต์ วันเดอร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563
ดังนี้

1603936663
ค่าย Day camp ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับ2 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 Cr. ภาพโดยศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคอาเซียน http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=334 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603936484.jpg

ค่าย Day camp ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับ2
ชั้นประถมศึกษาปีที่4
Cr. ภาพโดยศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคอาเซียน

1603936484
ค่าย Day camp ลูกเสือสำรองและยุวกาชาดระดับ1 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 Cr. ภาพโดยศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคอาเซียน http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=333 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603936280.jpg

ค่าย Day camp ลูกเสือสำรองและยุวกาชาดระดับ1
ชั้นประถมศึกษาปีที่3
Cr. ภาพโดยศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคอาเซียน

1603936280
ร่วมแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลคนเก่งของเรา รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี และรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 8 ปี รวมทั้งรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ไ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=332 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603096292.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลคนเก่งของเรา
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี
และรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 8 ปี
รวมทั้งรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่
เด็กชายสิทธิพล  กล้าการ
รายการแข่งขัน FOOTBALL โรงเรียนวรรัต 1603096292 ร่วมแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลคนเก่งของเรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รายการแข่งขัน FOOTBALL 108 CHAMPIONSHIP 2020 สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากทีมฟุตบอลทั่วประเทศ จำนวน 32 ทีม ขอบคุณทีมงานครูผู้ฝึกสอน โค้ช และผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตล http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=331 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603095806.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลคนเก่งของเรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รายการแข่งขัน
FOOTBALL 108 CHAMPIONSHIP 2020
สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จากทีมฟุตบอลทั่วประเทศ จำนวน 32 ทีม
ขอบคุณทีมงานครูผู้ฝึกสอน โค้ช แล 1603095806 โครงการศาสตร์พระราชาน่ารู้ ระดับปฐมวัย วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัย Cr.Photo by ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานครอาเซียน http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=330 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1603095525.jpg

โครงการศาสตร์พระราชาน่ารู้  ระดับปฐมวัย
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน
ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัย
Cr.Photo by ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานครอาเซียน

1603095525