โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ, ตั้งพิรุฬธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/ Fri, 15 May 2020 16:27:36 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์ จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน Online วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=299 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1589533353.jpg

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับศึกษานิเทศก์
จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ติดตามการเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอน
Online วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

1589533353
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับข้าราชการครู และบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=298 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1589533207.jpg

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ยินดีต้อนรับข้าราชการครู
และบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน

1589533207
ด้วยรักและผูกพันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ลูกตั้งพิรุฬห์ธรรม เลือดเทา-แดง เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม Cr.ภาพสวยๆ ศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคร โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=293 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1583724255.jpg

ด้วยรักและผูกพันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562
ลูกตั้งพิรุฬห์ธรรม เลือดเทา-แดง
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
Cr.ภาพสวยๆ ศูนย์ข่าวเยาวชนกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

1583724255
ร่วมชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงดารันดร์ สิทธิสรเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลการสอบ TOP GPA TEST ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1- 3) ได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=292 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1583379462.jpg

ร่วมชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงดารันดร์  สิทธิสรเดช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ได้รับรางวัลการสอบ TOP GPA TEST ครั้งที่ 10
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1- 3)
ได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

1583379462
กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=291 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1583379034.jpg

กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

1583379034
งานนิทรรศการทางวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนที่ 66 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=290 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1583378430.jpg

งานนิทรรศการทางวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนที่ 66
ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

1583378430
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มอบตัวในวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉลอง-ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม เวลา 08.30 - 15.00 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวสอบมา รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=289 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1583224234.jpg

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 มอบตัวในวันที่ 3-4 มีนาคม
2563 ณ ห้องประชุมฉลอง-ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
เวลา 08.30 - 15.00 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวสอบมา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด

1583224234
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=284 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1582513531.jpg

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1582513531
ทดสอบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนสองภาษา หลักสูตรไทย-อังกฤษ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=283 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1582513375.jpg

ทดสอบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนสองภาษา หลักสูตรไทย-อังกฤษ

1582513375
วันวิชาการโรงเรีนตั้งพิรุฬห์ธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=282 http://www.ttschool.ac.th//http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1582513207.jpg

วันวิชาการโรงเรีนตั้งพิรุฬห์ธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

1582513207