โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ, ตั้งพิรุฬธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/ Sat, 07 May 2022 15:18:59 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=414 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1651911155.jpg

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
โดยการนำของท่าน ผอ.ปานสิริ เสาวดี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2
ระ 1651911155 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา เด็กชายปิยะ ทั่งโต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน GMEC Thailand 2022 MATH โอลิมปิก ระดับนานาชาติ และเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับ Final พร้อมได้รับตั๋วเครื่อ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=413 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1651905608.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
เด็กชายปิยะ ทั่งโต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
การแข่งขัน GMEC Thailand 2022
MATH โอลิมปิก ระดับนานาชาติ
และเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่ว 1651905608 และทีมงานคุณครูคุณภาพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศในทุกวิชาที่ทำการสอบ ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เด็กชายภัธวุฒ ภัทรผลพูล ชั้นป.6/4 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=410 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1648197531.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักเรียนคนเก่ง
และทีมงานคุณครูคุณภาพ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2564
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกวิชาที่ทำการสอบ
1648197531 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา ขอบคุณท่าน ดิชา คงศรี ผอ.เขตทวีวัฒนา และคณะที่เอื้อเฟื้อสถานที่และดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณท่าน มานะชัย กฤตอำไพ ผอ.สยศ. และคณะศึกษานิเทศก์ที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=403 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1646371858.jpg

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ขอบคุณท่าน ดิชา คงศรี  ผอ.เขตทวีวัฒนา
และคณะที่เอื้อเฟื้อสถานที่และดูแลเป็นอย่างดี
ขอบคุณท่าน มานะชัย กฤตอำไพ ผอ.สยศ. 1646371858 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตและ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตทวีวัฒนา ด้วยความยินดีค่ะ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=402 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1646371630.jpg

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ยินดีต้อนรับ
นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตทวีวัฒนา ด้วยความยินดีค่ะ

1646371630
จกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2564 Avengers bring knowledge and happiness to students #superhero พร้อมปล่อยพลังการเรียนรู้… ในทุกสถานการณ์ #ไม่มีวันสิ้นสุด http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=401 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1646371444.jpg

จกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2564
Avengers bring knowledge and happiness
to students
#superhero พร้อมปล่อยพลังการเรียนรู้…
ในทุกสถานการณ์  #ไม่มีวันสิ้นสุด

 

1646371444
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ด.ช.ปิยะ ทั่งโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 คว้าเหรียญ 2 รางวัลในระดับนานาชาติ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=400 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1644206422.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา 1644206422 #สำนักการศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (26 ม.ค. 65) เวลา 12.30 น. นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวถวิล จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากิจการการลูกเสือและยุวกาชาด สถาบันพัฒนาข้าราชการครูแล http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=399 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1643341865.jpg

#สำนักการศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
(26 ม.ค. 65) เวลา 12.30 น. นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  พร้อมด้วยนางสาวถวิล จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากิจการการลูกเสือและยุวกาชาด สถาบัน 1643341865 ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่งของเรา ด.ญ. พิณณดา วิรูหญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับเหรียญทอง จากการเข้าร่วมการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=397 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1639037820.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่งของเรา
ด.ญ. พิณณดา วิรูหญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ได้รับเหรียญทอง
จากการเข้าร่วมการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 1639037820 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนดี คนเก่งของเรา ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ๑.นายวัตร แสงหงส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒.เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉันทาพัฒน์ ชั้นมั http://www.ttschool.ac.th//?name=news&file=readnews&id=396 http://www.ttschool.ac.th//icon/news_1639019898.jpg

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนดี คนเก่งของเรา
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่
๑.นายวัตร  แสงหงส์
ชั้ 1639019898