โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/t Fri, 23 Feb 2024 10:49:43 #ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคนเก่ง เด็กชายปิยะ ทั่งโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนผู้เข้าสอบ 6,528 คน รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท โครงการทดสอบความรู้ประจำปี การศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์ ครั http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=54 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1708660182.jpg

#ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคนเก่ง
เด็กชายปิยะ ทั่งโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลระดับประเทศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จำนวนผู้เข้าสอบ 6,528 คน
รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท โครงการทดสอบควา 1708660182 #ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคนเก่ง ด.ช.มกรภัฏ ธรรมเดโชชัย นักเรียนชั้น ป.5/4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch “National Scratch Competition 2023” จากการส่งคลิปเข้าแข่งขันในห้วข้อ Save the world และสอบชิงชนะเลิศ Paper Test และ Laptest http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=53 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1708659833.jpg

#ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคนเก่ง
ด.ช.มกรภัฏ ธรรมเดโชชัย นักเรียนชั้น ป.5/4
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch “National Scratch Competition 2023” จากการส่งคลิปเข้าแข่งขันในห้วข้อ Save the world และสอบชิ 1708659833 #เฟื่องฟ้าเกมส์ นางสาวสุรี ใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเฟื่องฟ้าเกมส์ และร่วมชมความสามารถของเด็กๆ ในชุดการแสดงพิธีเปิด คีตมวยไทย โขน กระบี่-กระบอง โดยมีผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ให้ http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=52 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1708659574.jpg

#เฟื่องฟ้าเกมส์
นางสาวสุรี ใจกล้า
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเฟื่องฟ้าเกมส์
และร่วมชมความสามารถของเด็กๆ
ในชุดการแสดงพิธีเปิด คีตมวยไทย โขน
กระบี่-กระบอง
1708659574 ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2567 ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เตรียมตัวให้พร้อม มาเป็นครอบครัวเดียวกัน #ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=51 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1708488591.jpg

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่วันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2567
ชั้นอนุบาล 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เตรียมตัวให้พร้อม มาเป็นครอบครัวเดียวกัน
#ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม

1708488591
25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566 http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=46 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1703577471.jpg

25 ธันวาคม 2566
กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566

1703577471
#ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ด.ช.ชยากร ไลน์วุฑฒิ์ ชั้น ม.3/3 ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ # http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1703577018.jpg

#ขอแสดงความชื่นชมและยินดี
ด.ช.ชยากร ไลน์วุฑฒิ์ ชั้น ม.3/3
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวช 1703577018 #การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ิอพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการผลิตและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล บนเครือข่ายสังคมออนไลน์” กิจกรรมที่ 1 โครงการเครือข่ายความร่วมมือ “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร” หลักสูตร “เริ่มต้นการเป็น New Content http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=44 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1703576883.jpg

#การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ิอพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“พื้นฐานการผลิตและสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์” กิจกรรมที่ 1
โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
“ศูนย์ข 1703576883 ขอชื่นชมและยินดีกับคนเก่งของเรา การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ I LOVE DAD ณ สระว่ายน้ำ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ สุประสิทธิ์ ชั้น ป.2/5 ผลการแข่งขัน ดังนี้ เกาะโฟมเตะขาฟรี 25 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ท http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=43 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1703576687.jpg

ขอชื่นชมและยินดีกับคนเก่งของเรา
การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ I LOVE DAD
ณ สระว่ายน้ำ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ สุประสิทธิ์  ชั้น ป.2/5
ผลการแข่งขัน ดังนี้
เกาะโฟมเตะขาฟรี 25 เมตร
ได้รับ 1703576687 เปิดประสบการณ์ ในการลงสนามสอบครั้งแรก ด.ช.เพชรธำรง บุญจอม ชั้น ป.1/4 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ UXACT GENIUS STAR 2023 ผลการสอบ ดังนี้ เหรียญทอง คณิตศาสตร์ คะแนนเปอร์เซนต์สูงสุดระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร วิชาคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=42 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1703576478.jpg

เปิดประสบการณ์ ในการลงสนามสอบครั้งแรก
ด.ช.เพชรธำรง บุญจอม ชั้น ป.1/4
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ
UXACT GENIUS STAR  2023
ผลการสอบ ดังนี้
เหรียญทอง คณิตศาสตร์
คะแนนเปอร์เซนต์สูงสุดระดับจังหวัด 1703576478 ส่งต่อความสุขแก่ผู้อื่น โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมา http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=41 http://www.ttschool.ac.th/t/http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1703576353.jpg

ส่งต่อความสุขแก่ผู้อื่น
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี 2566
เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละช่วย 1703576353