โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ttschool.ac.th/t Thu, 21 Sep 2023 16:17:26 วันที่ 21 กันยายน 2566 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดงานเกษียณราชการประจำปีการศึกษา 2566#วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เด็กน้อยร้อยดวงใจอำลาครูตุ๊ก ครูธัญญ์ฐิตา จินต์แสวง และป้าน้อย คุณอรทัย นิยม ครู คือ ผู้ให้ #เรือจ้าง_วางพาย http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=22 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1695287649.jpg

#วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
เด็กน้อยร้อยดวงใจอำลาครูตุ๊ก ครูธัญญ์ฐิตา จินต์แสวง
และป้าน้อย คุณอรทัย นิยม
ครู คือ ผู้ให้
#เรือจ้าง_วางพาย
#ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม

1695287649
#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ญ. พิณณดา วิรูหญาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ตัวแทนจากโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิก กีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยาย http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=20 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1694684301.jpg

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ด.ญ. พิณณดา วิรูหญาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ตัวแทนจากโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิก กีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที 1694684301 29 สิงหาคม #เรียนรู้คู่ธรรมะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน ณ พุทธมณฑล #พัฒนากาย_ใจ_สติปัญญา #ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1694594988.jpg

#เรียนรู้คู่ธรรมะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน
ณ พุทธมณฑล
#พัฒนากาย_ใจ_สติปัญญา
#ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม

1694594988
25 สิงหาคม 2566 รวมพลังความคิด ปล่อยพลังความสามารถSTEM Education จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ขอขอบคุณนางสาวสุรี ใจกล้า http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1693298984.jpg

25 สิงหาคม 2566
รวมพลังความคิด ปล่อยพลังความสามารถSTEM Education

จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิ 1693298984 วันที่ 23 สิงหาคม 66 กิจกรรมตลาดนัดริมคลองโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1692868090.jpg

#ตลาดนัดริมคลอง
วางแผนค้าขาย ต้นทุน กำไร
การรู้คุณค่าของเงิน
โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.สุรี ใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตทวีวัฒนา
มาร่วมให้กำลังใจกับคุณครูและนักเรียน
รอยยิ้มและความสุขใจ
#เรียนร 1692868090 #ความลับในสรรพสิ่ง ค่ายวิทยาศาสตร์และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2566 ยุวนวัตกร เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเรา #เรียนรู้จากการลงมือทำ #ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=15 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1692609752.jpg

#ความลับในสรรพสิ่ง
ค่ายวิทยาศาสตร์และสัปดาห์วิทยาศาสตร์
16-18 สิงหาคม 2566
ยุวนวัตกร
เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเรา
#เรียนรู้จากการลงมือทำ
#ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม

1692609752
#ขอชื่นชมและแสดงความยินดี เด็กชายปิยะ ทั่งโต ชั้น ป.5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Intemational Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2023: H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindomn Cup and The Permanent Secretary of Thailand Minist http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=14 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1692609374.jpg

#ขอชื่นชมและแสดงความยินดี
เด็กชายปิยะ ทั่งโต ชั้น ป.5/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการแข่งขัน Intemational Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2023:
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindomn Cup and The Pe 1692609374 #ขอแสดงความยินดี กับทัพนักกีฬาคนเก่ง การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 34 #ร่วมภาคภูมิใจด้วยกันนะคะ #เรียนดี_กีฬาเด่น #ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1692609198.jpg

#ขอแสดงความยินดี
กับทัพนักกีฬาคนเก่ง
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 34
#ร่วมภาคภูมิใจด้วยกันนะคะ
#เรียนดี_กีฬาเด่น
#ที่นี่ตั้งพิรุฬห์ธรรม

1692609198
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ตั้งพิรุฬห์ธรรม ร้อยดวงใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพร http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1692609068.jpg

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
ตั้ง 1692609068 ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมกับตัวแทนนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรมตลอดจนปัจจัยที่ได้รับจากการร่วมทำบุญของคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้กับวัดโกมุทพุทธรังสีและวัดศาลาแดง เนื่องในวันอาสาฬห http://www.ttschool.ac.th/t/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.ttschool.ac.th/t/icon/news_1692608593.jpg

ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมกับตัวแทนนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรมตลอดจนปัจจัยที่ได้รับจากการร่วมทำบุญของคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้กับวัดโกมุทพุทธรังสีและวัดศาลาแดง เนื่องในวัน 1692608593