อาทิตย์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. )

ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองและรับอุปกรณ์การเรียน ทุกระดับชั้น วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 2562

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม เวลา 9.00 - 11.00 น.

หมายเหตุ เตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด ต่อนักเรียน 1 คน เพื่อรับค่าอุปกรณ์เล่าเรียน


เข้าชม 12  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562