จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

กิจกรรมวันลอยกระทง

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 น. )

กิจกรรมวันลอยกระทง

1.กิจกรรม ทำบุญโรงเรียน
   เลี้ยงเพลพระ จำนวน9 รูป เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฉลอง-ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม


2.กิจกรรมวันลอยกระทง และการประกวดหนูน้อยนพมาศ เวลา 13.00น. ณ อาคารเอนกประสงค์

 


เข้าชม 16  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562