จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. )

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

09.00 น. พิธีปฏิญาณตนและถวายพวงมาลา ณ สนามโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม


เข้าชม 26  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562