หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดย : admin
อ่าน : 254
พุธ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

19 ก.ย.62 — ใน กรุงเทพมหานคร

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1. ผอ.รัชนี ประภาสพงศ์
2. คุณครูศิริพงษ์ ไกรสิงห์สม
3. คุณครูอำนวย สอนใจมั่น
4. คุณครูนวรัตน์ เม้งตระกูล
5. คุณสมเกียรติ ม่วงทวี
ณ ๑ in Bangkok
วันที่ 19 กันยายน 2562

รูปภาพเพิ่มเติม