หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนที่ 66 เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
โดย : admin
อ่าน : 245
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

การคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนที่ 66
เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
ณ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ผลการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนฯ ได้แก่
เด็กชายณฐกร พงศ์บูรณะนันทน์ ชั้นป.5/5
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม..ขอแสดงความยินดี

รูปภาพเพิ่มเติม