หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Gifted และห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา2565
โดย : Webmaster
อ่าน : 376
อังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียน Gifted และห้องเรียนสองภาษา
ปีการศึกษา2565
ขอให้ผู้ปกครองรายงานตัวและแสดงสิทธิ์
ในการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียน Gifted และห้องเรียนสองภาษา
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565
**ผู้ที่รายงานตัวและแสดงสิทธิ์**
ถือว่าเป็นการมอบตัวนักเรียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์
มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับการมอบตัวระบบปกติ

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้


รายงานตัวและแสดงสิทธิ์ในระบบ ได้ที่นี่