หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักเรียนคนเก่ง และทีมงานคุณครูคุณภาพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศในทุกวิชาที่ทำการสอบ ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เด็กชายภัธวุฒ ภัทรผลพูล ชั้นป.
โดย : Webmaster
อ่าน : 437
ศุกร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักเรียนคนเก่ง
และทีมงานคุณครูคุณภาพ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2564
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกวิชาที่ทำการสอบ
ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
เด็กชายภัธวุฒ ภัทรผลพูล ชั้นป.6/4
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ
#การรักษาคุณภาพนั้นยากที่สุด
#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ
กับครอบครัวตั้งพิรุฬห์ธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม