หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ **กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม** วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารโดมโรงอาหาร 1 เวลา 09.00 น. ชั้นอนุบาล 1 - 2 เวลา 11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 13.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 **หมายเหตุ**
โดย : Webmaster
อ่าน : 246
เสาร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทราบ
**กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม**
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
ณ อาคารโดมโรงอาหาร 1
เวลา  09.00 น. ชั้นอนุบาล 1 - 2
เวลา  11.00 น.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา  13.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
**หมายเหตุ** ขอให้ผู้ปกครองนำบัตรประชาชน
ของตนเองและหลักฐานการสมัครเรียน
ของนักเรียน(ใบสีฟ้า) มาแสดงเพื่อลงทะเบียน
โดยที่ไม่ต้องนำนักเรียนมาเข้าร่วมประชุม